/   roiassistant.com     Sport   / Dansk  

2019-11-15 22:11:24

Allerede 461 dage før et fly påkørte et potentielt farligt løsrevet banelysarmatur på en start- og landingsbane i Københavns Lufthavn, var Trafikstyrelsen blevet orienteret om problematikken.

Det skete via en indberetning, som lufthavnen sendte til Trafikstyrelsen, da man konstaterede et løstsiddende lysarmatur på en af lufthavnens baner 11. juni 2018. Det viser et notat, som Trafikstyrelsen har udleveret til Politiken.

Indtil nu har Københavns Lufthavn – blandt andet i en pressemeddelelse – angivet datoen 24. september 2018 som »første hændelse« i rækken af hændelser vedrørende de løse lysarmaturer på banerne. Altså har problemet været kendt i mindst tre måneder længere end først antaget.

I notatet fra Trafikstyrelsen fremgår det, at Københavns Lufthavn 11. juni 2018, da man konstaterede det løse lysarmatur, foretog en inspektion og efterspændte armaturerne på den konkrete bane. I løbet af de næste 15 måneder blev løse armaturer dog i fire tilfælde fundet på vidt forskellige start- og landingsbaner, og 15. september 2019 påkørte et fly et armatur.

Den slags er yderst alvorligt, da glas og metalfragmenter kan suges op i flyets motor, penetrere flykroppen eller punktere flyets dæk, har flysikkerhedseksperter oplyst til Politiken i forbindelse med sagen. I dette konkrete tilfælde blev flyets dæk beskadiget.

Når en lufthavn oplever en sikkerhedshændelse, skal det indberettes inden 72 timer til Trafikstyrelsen, hvilket Københavns Lufthavn i alle kendte tilfælde af løsrevne lysarmaturer rettidigt har gjort.

Annoncørbetalt indhold fra EmiratesDansker har skabt en bæredygtig by-i-byen, der skal gøre Dubai til en af verdens grønneste metropoler

Notatet viser, at Trafikstyrelsen bogførte den første indberetning om et løst lysarmatur i juni sidste år som en »mindre alvorlig hændelse«, men det fremgår ikke, om Trafikstyrelsen vurderer de hændelser, hvor lysarmaturerne faktisk har revet sig løs og flydt på banen, som mere alvorlige. Styrelsen, som varetager tilsyn med landets 60 flyvepladser, skal videregive alvorlige hændelser til Havarikommissionen.

Læs også: Notat: Københavns Lufthavn ignorerede sikkerhedsbrud, der burde have standset flytrafikken

Dagen inden flyet påkørte et lysarmatur, fandt personalet i lufthavnen et løst armatur på en af lufthavnens travleste start- og landingsbaner, den der hedder R22. Ifølge Trafikstyrelsen lukkede Københavns Lufthavn banen i cirka 1,5 time, mens personalet ryddede op.

Har ikke de nye oplysninger

Efter at flyet havde ramt det løse armatur, igangsatte Københavns Lufthavn en såkaldt hændelsesudredning. Udkastet til den er indtil videre fortroligt, men Politiken er i besiddelse af dele af det. Det er Trafikstyrelsen ikke, hvilket styrelsen har bekræftet over for avisen.

Trafikstyrelsen skriver i sit notat, at Københavns Lufthavn efter styrelsens vurdering har håndteret hændelserne korrekt og i henhold til lufthavnens regler. Det står i kontrast til, at lufthavnens sikkerhedseksperter i udkastet til hændelsesudredningen vurderer, at lufthavnen netop ikke har fulgt egne sikkerhedsregler.

Sikkerhedseksperterne vurderede, efter at flyet påkørte et lysarmatur, at der nu var tale om en risiko i kategori A, hvilket »på ingen måde kan accepteres«. Eksperterne vurderer desuden, at lufthavnen, ved at fortsætte driften trods kategori A-risikoen, overtrådte EU’s forordning om sikker flytrafik.

Hændelsesrapporten er fortsat under udarbejdelse, og derfor kan formulering og konkret indhold i den ændre sig. Den forventes færdig i løbet af december.


politiken.dk @politiken
lufthavn trafikstyrelsen kbenhavns politiken kendte lysarmatur lufthavnen pkrte ikke flyrisiko lufthavnens notat


User comments